Smarthus og styringssystemer

Smarthus er en bolig som har installert styringssystemer for lys, varme, ventilasjon og andre tekniske løsninger. Styringssystemet  styres med et kontrollpanel eller bryter på veggen, fjernkontroll, eller via internett eller smarttelefon. Med noen få tastetrykk kan du f.eks. styre belysning, varme og solavskjerming, også når du ikke er hjemme. 

Det finnes både trådløse systemer og systemer hvor signalene går via kabel. Trådløse systemer gjør det enkelt å installere i eksisterende boliger, mens de trådbundne egner seg best for de som skal bygge nytt eller totalrenovere boligen.

Høy kompetanse og lang erfaring med offentlige bygg og boliger med ulike typer styringssystemer, gjør at vi i Skarpsno Elektro har opparbeidet oss spisskompetanse og kan jobbe mot alle typer styringssystemer. Vi har et tett og godt samarbeid med våre leverandører noe som er meget viktig for å kunne løse kundens ønsker raskt og effektivt.

Enova gir støtte til energitiltak.