Sikringsskap

Hver 3. brann i norske boliger skyldes feil på det elektriske anlegget. I 2016 omkom 40 personer i brann i Norge.

Gamle sikringsskap med skrusikringer er som regel dimensjonert for et forbruk tilsvarende en bolig på 70-tallet, og er ikke tilpasset et moderne strømforbruk. Man opplever da at sikringene stadig ryker. Gamle skrusikringer kan være brannfarlige og høy belastning på sikringskursen øker brannfaren. Det er eiers ansvar at det elektriske anlegget er i orden.

Alle nye sikringsskap har en jordfeilbryter som kobler ut en eller flere kurser når det oppstår en jordfeil. Dette reduserer brannfaren til et minimum.

Å investere i et nytt og moderne sikringsskap med automatsikringer gjør hjemmet tryggere. Vi i Skarpsno Elektro gir deg råd om hvordan ditt sikringsskap bør dimensjoneres i forhold til ditt behov. Kontakt oss i dag!

Relaterte artikler:

Brannårsaker