Prosjektering

Skarpsno Elektro prosjekterer alle typer elektrotekniske anlegg. Anleggene prosjekteres utfra krav i hht "Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg".

Prosjektene dokumenteres ved hjelp av produkt- og funksjonsbeskrivelse, installasjonstegninger og nødvendige koblingsskjema. Dimensjoneringen av anlegget kontrolleres ved kortslutningsberegninger.

Ved utførelse samles dokumentasjon for utstyr og anlegg for å gi grunnlag til FDV-dokumentasjon.