Komfyrvakt

Komfyren - hyppigste årsak til brann
Komfyren er den hyppigste årsaken til brann i norske hjem. Ca 15 % av alle boligbranner skyldes tørrkoking eller overoppheting. De fleste komfyrbranner skjer på dagtid og rammer eldre mennesker. De brannene som tar fleste liv skjer om natten. Da er det ofte unge mennesker som rammes, fordi de glemmer eller sovner fra komfyren.

Krav til komfyrvakt
I elektriske anlegg som er nye etter 2010, er det krav til komfyrvakt. Hvis kjøkkenet ditt er eldre enn dette anbefaler vi at du få installert komfyrvakt.

Hvordan fungerer en komfyrvakt?
Komfyrvakten består av en sensor og en strømavbryter, som enten er plassert bak komfyren eller i sikringsskapet. Sensoren overvåker kokeplatene. Hvis sensoren oppdager fare for brann, utløser den en alarm. Om ingen reagerer på denne, gir sensoren beskjed til en bryter om å kutte strømmen til komfyren.

Kontakt oss for tilbud!