Internkontroll - elektriske anlegg

Ifølge forskriften for internkontroll er eier / bruker ansvarlig for at det elektriske anlegget til enhver tid tilfredstiller de gjeldende sikkerhetskrav. Hvor omfattende dette vil være, avhenger av anlegget og hvilken risiko som er forbundet med anlegget og utstyret tilknyttet dette.

Skarpsno Elektro tilbyr internkontroll til bygg- og eiendomsbesittere, som både skal tilfredsstille internkontrollforskriften og redusere muligheten for kostbare driftsbrudd.

Internkontrollen omfatter gjennomgang av det elektriske anlegget og utarbeidelse av en årlig rapport med status for anleggene, samt forslag til forbedringer og nødvendig vedlikehold og evt energieffektive tiltak. Internkontrollen omfatter kundens elektriske anlegg ihht lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.