Industri- og næringsbygg

Skarpsno Elektro har hatt mange installasjoner i industri- og næringsbygg, noe som har gitt oss unik kompetanse på feltet.

Skarpsno Elektro leverer energieffektive bygg som blir styrt av EIB-løsninger. Vi har opparbeidet oss god erfaring med å samkjøre mot alle berørte faggrupper. Dørsystemer, brannvarslingssystemer, datasystemer, telesystemer, alarmsystemer, bare for å nevne noen.

Veldig mange norske bygg har i dag et for høyt energiutslipp og kan spare miljøet og seg selv for mange kroner ved å investere i et energistyringssystem. Beregninger Enova har gjort viser at bedrifter vil spare 20-40 % av energiforbruket ved installasjon av energistyring.

Høy kompetanse og lang erfaring med industri- og næringsbygg med ulike typer styringssystemer, gjør at vi i Skarpsno Elektro har opparbeidet oss spisskompetanse og kan jobbe mot alle typer styringssystemer. Vi har et tett og godt samarbeid med våre leverandører noe som er meget viktig for å kunne løse kundens ønsker raskt og effektivt.